» Hoş geldiniz, bugün 15 Aralık 2019, Pazar
Reklam
 
Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu TBMM Milli Eğitim Bakanı Fikri IŞIK'ı makamında ziyaret etti.Yerel ve genel kuyumculuk sektörü hakkında sorunlar ve...
Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Bayram ve Dernek yönetimi olarak tüm Kocaeli halkının Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Y...
Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim kurulu kararınca Sevgililer Gününe Özel Kocaeli çapındaki tüm kuyumcu dükkanları 12 Şubat Çarşamba, 13 Şubat Perşembe ...
Kocaeli’de faaliyet gösteren Tüysüzler Kuyumculuk- Döviz, Gülaçtı Kuyumculuk-Döviz, İlhan Gold Kuyumculuk- Döviz, Engin Kuyumculuk - Döviz, Kurtuluş Kuyumculuk - Döviz ...

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTI:

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.
Ancak, Türk Silahlı Kuvvetler ve Kolluk Kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevleri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazısıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabil edilen üye, bu amaçla tutulacak defterlere kaydedilir.
Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş dernekler üye olabilirler.
Onursal üyelik için bu koşul aranmaz

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer .
Üye aidatlarını iki yıl üst üste yapılan tebligata rağmen ödememesi halinde üyeliği düşürülür.
Derneğin tüzüğün, amaç ve onuruna uygun olmayan hareket ve davranışta bulunan, derneği şahsi olmayan menfaati veya siyasi gayelerine alet eden üyelere durumuna göre yazılı savunmaları alındıktan sonra uyarma veya dernekten çıkarma cezası verilir.
Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulunun üyeleri arasında ittifakla imzalanan ve her üyede bulunan protokol maddelerinin ihlali halinde uyarı cezası verilip durumun gereklerine göre savunmaları alınır.
Bu ihlalleri 2 kereden fazla tekrarlanması halinde dernekten çıkarma cezası verilir.


ÜYELİK HAKLARI:

Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümr eve sınıf farkı gözeten hükümler ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.
Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
Tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirileceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

Kocaeli Altın Piyasası

22 AYAR BİLEZİK:
ALIŞ: 249.00 - SATIŞ: 276.00

REŞAT 5 ' Lİ :
ALIŞ: 9.000 - SATIŞ: 9.700

REŞAT 2,5 ' LUK :
ALIŞ: 4.500 - SATIŞ: 4.900

ATA-REŞAT:
ALIŞ: 1.820 -  SATIŞ: 1.880

ZİYNET:
ALIŞ: 1.760 - SATIŞ: 1.860


YARIM:
ALIŞ: 880.00 - SATIŞ: 940
.00

ÇEYREK:
ALIŞ: 440.00 - SATIŞ:470.00


24 AYAR 1 GR.ALTIN:
ALIŞ: 271.00 -  SATIŞ: 281.00

24 AYAR YARIM GR.:
ALIŞ:136.00 - SATIŞ: 150.00


22 AYARYARIM GR.ALTIN:
ALIŞ: 125.00 -  SATIŞ: 140
.00

Hava Durumu

Copyright © 2013 Tüm hakları saklıdır. www.kocaelikuyumculardernegi.com   VAVSE Medya & Internet Hizmetleri